Versenyszabályzat

Közlekedik a család

közlekedésbiztonsági vetélkedő

versenyszabályzata

A verseny meghirdetője és lebonyolítója:

ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (a továbbiakban: ORFK-OBB)

(székhelye: 1139 Budapest Teve u. 4–6., adószáma: 15720890-2-51).

A verseny szakmai támogatója:

Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft., Autós Nagykoalíció.

A vetélkedő célja:

A közlekedők széles rétegeinek – gyalogos, kerékpáros, gépjárművezető, utas – figyelmét egyidejűleg ráirányítani a biztonságos, balesetmentes közlekedésre, a szülői példamutató magatartás fontosságára és a család, a közösség nevelő erejére.

A vetélkedő szervezője: ORFK-OBB

 

A részvétel feltételei:

A versenyre nevezhet minden olyan magyarországi lakóhellyel rendelkező család, ahol legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel, továbbá 6–17 év közötti gyereke(ke)t nevelnek. Továbbjutás esetén a csapat összetételén nem szabad változtatni. Speciális esetben az ORFK-OBB dönt a területi versenyen való indulás lehetőségéről.

A vetélkedő menete:

Két fordulóból áll, válogatókból és az országos döntőből.

1. Válogatók (területi versenyek):

A fővárosi, megyei balesetmegelőzési bizottságok a területi versenyt 2018. április 14. és június 9. között rendezik meg, a verseny honlapján (www.kozlekedikacsalad.hu) közzétett helyszíneken (főváros, megyeszékhelyek) és napon.

A területi versenyre jelentkezni lehet:

– a verseny honlapján elektronikus úton,

– a verseny napján, a helyszínen személyesen.

Az elektronikus jelentkezésnél meg kell adni a családtagok vezeték- és keresztnevét, életkorát, lakcímét (megye, illetve Budapest megjelöléssel), vezetői engedély számát.

A verseny honlapján jelentkező családok elektronikus visszajelzést kapnak, majd regisztrációs adataikat a szervezők a kiértesítés és a folyamatos kapcsolattartás érdekében a területi balesetmegelőzési bizottságoknak megküldik.

A területi versenyek feladatsora:

a) „B” kategóriás KRESZ-tesztlap kitöltése

b) autós ügyességi pálya teljesítése

c) egyéb ügyességi versenyszám

Egy család csak egy területi versenyen vehet részt.

Az a család nyeri a területi selejtezőt, és jut az országos döntőbe, aki a kijelölt feladatokat a legrövidebb időn belül, a legkevesebb hibával teljesíti.

 

2. Országos döntő

A családi vetélkedő országos döntője az ORFK-OBB szervezésében 2018. június 23-24-én kerül megrendezésre.

 

2.1. Elméleti verseny:

A csapatok a közlekedéssel kapcsolatos elméleti tudásukról adnak számot.

 

2.2. Gyakorlati verseny:

Az ügyességi versenyek Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén kerülnek megrendezésre. A gyakorlati versenyszámokat a családok a regisztrációnál kihúzott rajtsorrend alapján teljesítik. A csapatok az állomások között a ŠKODA márkaképviselet által biztosított gépjárművekkel közlekednek.

3. A verseny értékelése

A gyakorlati feladatokat előre meghatározott értékelési szempontok alapján bonyolítják le, erről az országos döntő megnyitóján a szervezők adnak tájékoztatást. Érvényes eredmény elérésének feltétele az elméleti és gyakorlati feladatok teljesítése. A gyakorlati állomásokon a családok hibapontokat kapnak, ha a feladat teljesítése során rontanak. A versenyt követően az egyes állomásokon (elméleti, gyakorlati) elért eredmények alapján rangsorolják a családokat. A legeredményesebb (első helyezett) család 1 pontot kap, az utolsó helyezett család pedig 22 pontot. Ezt követően összesítik a családok állomásokon elért eredményét. Az a család nyeri a vetélkedőt, amelyiknek a legkevesebb lesz az összpontszáma.

Pontegyenlőség esetén az elméleti versenyen elért eredmények a döntőek. Amennyiben így is azonos pontszám állapítható meg, akkor a KRESZ-tesztlapon elért eredmények a meghatározóak.

 

4. A verseny irányítása

A területi selejtezőket a fővárosi és a megyei balesetmegelőzési bizottságok szervezik és rendezik meg. A területi versenyek során elért eredmények alapján megállapítják a sorrendet, és az első helyezett továbbjut az országos döntőbe. A pályabírók döntésével szemben a megyei balesetmegelőzési bizottság képviselőjéhez lehet fordulni a feladat végrehajtását követően. Az eredmény kihirdetését követően ellenvetésnek, panasznak, óvásnak nincs helye.

Az országos döntőt az ORFK-OBB szervezi és rendezi meg. A pályabírók döntésével szemben a feladat végrehajtását követően az ORFK-OBB jelen lévő főtitkárához lehet fordulni. Az eredmény kihirdetését követően ellenvetésnek, panasznak, óvásnak nincs helye.

5. A verseny díjazása

Az országos verseny fődíja egy ŠKODA RAPID FAMILY típusú személygépkocsi. Az országos döntőn résztvevő minden család több értékes ajándékban, és a 2-20. helyezett család egy-egy hosszú hétvégére szóló magyarországi üdülésben részesül. Bővebb információ a Nyeremények menüpont alatt.

Nyeremények átvétele:

A családi vetélkedő nyertes családja a fődíjat 90 napon belül veheti át a kijelölt ŠKODA márkakereskedésben. Az átvétel menetéről, az átíráshoz szükséges adatok megadásáról a díjátadáson részt vevő Porsche Hungaria Kft. képviselője ad majd tájékoztatást. A nyertes családnak együtt kell működnie a Porsche Hungaria Kft.-vel a nyeremények átvétele érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és a nyeremény időn belüli átadása meghiúsul, e körülmény a szervezők vagy a versenyt meghirdetők felé nem róható fel.

A nyeremények pénzre át nem válthatók, másra át nem ruházhatók. A fődíj átírásával kapcsolatos költségek a verseny meghirdetőit terhelik.

7. Adózás

A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a verseny meghirdetői viselik.

8. Egyéb

A verseny honlapján 2018. április 30. és 2018. június 3. között ötfordulós közlekedésbiztonsági vetélkedőn lehet részt venni. Ehhez a regisztrációt követően fordulónként hat kérdést kell megválaszolni. NAIH szám: NAIH-117093/2017.

Heti nyeremények:

A feladatok kiértékelését követően a játékfordulónként a feladatokat hibátlanul teljesítők között kisorsolásra kerül:

  • 1 db hordozható Bluetooth hangszóró
  • 1 db Europ Assistance Autó SOS Bázis csomag
  • 1 db 10.000 Ft értékű üzemanyag-utalvány
  • 1 db 10.000 Ft értékű ŠKODA ajándékcsomag

 

Főnyeremény:

Az ötödik fordulót követően a játékban fordulónként hibátlanul teljesítők között kisorsolásra kerül egy fő, aki egyhetes tesztvezetést nyer. A gépkocsi a ŠKODA márkaképviselettel történt egyeztetést követően vehető majd át.

 

A heti sorsolás nyertese további fordulók sorsolásában nem vesz részt, viszont a fődíj sorsolásában igen, amennyiben a játékban fordulónként hibátlanul teljesített.

A fődíj sorsolásában, a játékban fordulónként hibátlanul teljesítők vesznek részt függetlenül attól, hogy a heti fordulókban esetleg kisorsolásra kerültek.

A Lebonyolító a nyertesekkel a játékban megadott elérhetőségek egyikén veszi fel a kapcsolatot („Értesítés”) és egyezteti velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb 10 naptári napon belül visszaigazolni. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult. A Játékban pótnyerteseket nem hirdetünk.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

A „Közlekedik a család” 2018. évi országos döntőjén nem vehetnek részt a vetélkedősorozat 2013., 2014., 2015., 2016. és 2017. évi győztes családjai.

A szervező fenntartja a jogot a területi és az országos döntő versenyszámainak esetleges változtatására.

Az országos döntő lebonyolítását közjegyző kíséri figyelemmel, az elért eredményeket okiratba foglalja.

 

Biztonsági rendszabályok:

A versenyfeladatok végrehajtása során a KRESZ szabályokat be kell tartani, a vezetőnek a személyi okmányait és jogosítványát magánál kell tartania.

A vetélkedősorozat alatt a családok a feladatokat saját felelősségükre hajthatják végre, erről a regisztráció során írásos nyilatkozatot kell tenniük. A versenyző családoknak a feladatokat alkoholmentes állapotban kell végrehajtaniuk. A fenti feltételek be nem tartása esetén a családok kizárásra kerülnek. A versenyző kívánságára a gyakorlati feladatok során az autóban családtagok is tartózkodhatnak. A versenyzők felelnek minden olyan kárért, amely a válogató és a döntő szabályainak be nem tartásából eredendően a versenyzőnél, illetve más személynél keletkezik.

 

9. Adatvédelem

A játékkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A játékban részt vevők tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy:

– a szervező mint adatkezelő és lebonyolító a megadott személyes adataikat a játékkal összefüggésben a kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje és feldolgozza,

– a területi versenyeken és az országos döntőn helyezést elérők, valamint az internetes játékok nyerteseinek nevét a lakhely szerinti település megjelölésével a szervező a verseny honlapján nyilvánosságra hozza,

– a játékosokról, a területi versenyekről, az országos döntőről és a fődíj átadásról kép-, hang-, és filmfelvétel, illetve újságcikk készül, amelyet a szervező minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül a személyiségi jogok betartásával felhasználhat,

– részvételükkel elfogadják a versenyszabályzat rendelkezéseit.

 

A szervező kinyilvánítja, hogy az adatgyűjtés kizárólag a vetélkedővel kapcsolatban történik. A versenyen részt vevő családok személyes adatai az országos döntőről készült közjegyzői okiraton kívül a számítógépes adatbázisból 30 napon belül törlésre kerülnek.

 

Budapest, 2018. január 15.

 

 

ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Képviselője: Berzai Zsolt c. r. alezredes, főtitkár