Versenyszabályzat

Közlekedik a család

közlekedésbiztonsági vetélkedő

versenyszabályzata

 

A verseny meghirdetője és lebonyolítója:

ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (a továbbiakban: ORFK-OBB)

(székhelye: 1139 Budapest Teve u. 4–6., adószáma: 15720890-2-51).

A verseny szakmai támogatója:

Porsche Hungária Kereskedelmi Kft., Autós Nagykoalíció.

A vetélkedő célja:

A közlekedők széles rétegeinek – gyalogos, kerékpáros, gépjárművezető, utas – figyelmét egyidejűleg ráirányítani a biztonságos, balesetmentes közlekedésre, a szülői példamutató magatartás fontosságára és a család, a közösség nevelő erejére.

A vetélkedő szervezője: ORFK-OBB

A részvétel feltételei:

A versenyre nevezhet minden olyan magyarországi lakóhellyel rendelkező család, ahol legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel, továbbá 6–17 év közötti gyereke(ke)t nevelnek. Továbbjutás esetén a csapat összetételén nem szabad változtatni. Speciális esetben az ORFK-OBB dönt a területi versenyen való indulás lehetőségéről.

A vetélkedő menete:

Két fordulóból áll, válogatókból és az országos döntőből.

 

1. Válogatók (területi versenyek):

 

A fővárosi és megyei balesetmegelőzési bizottságok a területi versenyt 2019. április 13. és június 1. között rendezik meg, a verseny honlapján (www.kozlekedikacsalad.hu) közzétett dátummal és helyszíneken (főváros és megyeszékhelyek).

A területi versenyre jelentkezni lehet:

                 – a verseny honlapján, elektronikus úton,

                 – a verseny napján, a helyszínen, személyesen.

Az elektronikus jelentkezésnél meg kell adni a családtagok vezeték- és keresztnevét, életkorát, lakcímét (a megye megadásával vagy Budapest megjelöléssel), illetve a vezetői engedély számát.

A verseny honlapján jelentkező családok elektronikus visszajelzést kapnak, majd regisztrációs adataikat a szervezők a kiértesítés és a folyamatos kapcsolattartás érdekében a területi balesetmegelőzési bizottságoknak megküldik.

A területi versenyek feladatai:

  1. a) „B” kategóriás illetve kerékpáros KRESZ-tesztlap kitöltése,
  2. b) autós ügyességi pálya teljesítése,
  3. c) elsősegély-nyújtási ismeret,

A helyi szervezők a fentieken kívül egyéb közlekedésbiztonsággal összefüggő feladatokat is meghatározhatnak. Egy család csak egy területi versenyen indulhat. Az a család nyeri a területi selejtezőt, és jut az országos döntőbe, aki a kijelölt feladatokat a legrövidebb időn belül, a legkevesebb hibával teljesíti.

 

2. Országos döntő

A családi vetélkedő országos döntője az ORFK-OBB szervezésében 2019. június 22-23-án kerül megrendezésre.

 

2.1. Elméleti verseny:

A csapatok a közlekedéssel kapcsolatos elméleti tudásukról adnak számot.

 

2.2. Gyakorlati verseny:

Az ügyességi versenyek Vas és Zala megye területén kerülnek lebonyolításra. A gyakorlati versenyszámokat a családok a regisztrációnál kihúzott sorrendben teljesítik. A csapatok az állomások között a ŠKODA márkaképviselet által biztosított gépjárművekkel közlekednek.

 

3. A verseny értékelése

A gyakorlati feladatokat előre meghatározott értékelési szempontok alapján bonyolítják le, erről az országos döntő megnyitóján a szervezők adnak tájékoztatást. Érvényes eredmény elérésének feltétele az elméleti és gyakorlati feladatok teljesítése. A gyakorlati állomásokon a családok hibapontokat kapnak, ha rontanak. A versenyt követően az egyes állomásokon (elméleti, gyakorlati) elért eredmények alapján rangsorolják a családokat. A legeredményesebb (első helyezett) család 1 pontot kap, az utolsó helyezett család pedig 20 pontot. Ezt követően összesítik a családok állomásokon elért eredményét. Az a család nyeri a vetélkedőt, amelyiknek a legkevesebb az összpontszáma.

Pontegyenlőség esetén az elméleti versenyen elért eredmények döntenek. Amennyiben így is azonos pontszám állapítható meg, akkor a KRESZ-tesztlapon elért eredmények a mérvadók.

 

4. A verseny irányítása

A területi selejtezőket a fővárosi és a megyei balesetmegelőzési bizottságok szervezik és bonyolítják. A területi versenyek során elért eredmények alapján megállapítják a sorrendet, és az első helyezett továbbjut az országos döntőbe. A pályabírók döntésével szemben a megyei balesetmegelőzési bizottság képviselőjéhez lehet fordulni a feladat végrehajtását követően. Az eredmény kihirdetését követően ellenvetésnek, panasznak, óvásnak nincs helye. 

Az országos döntőt az ORFK-OBB szervezi és rendezi meg. A pályabírók döntésével szemben a feladat végrehajtását követően az ORFK-OBB jelen lévő főtitkárához lehet fordulni. Az eredmény kihirdetését követően ellenvetésnek, panasznak, óvásnak nincs helye. 

 

5. A verseny díjazása

Az országos verseny fődíja egy ŠKODA Fabia Ambition 1.0 MPI 75LE típusú személygépkocsi. Az országos döntőn résztvevő minden család több értékes ajándékban részesül, és a 2-20. helyezett család egy-egy hosszú hétvégére szóló magyarországi üdülést nyer. Bővebb információ a vetélkedő honlapján található.

 

Nyeremények átvétele:

A nyertes család a fődíjat 90 napon belül veheti át a kijelölt ŠKODA márkakereskedésben. Az átvétel menetéről, az átíráshoz szükséges adatok megadásáról a díjátadáson részt vevő Porsche Hungária Kft. képviselője ad tájékoztatást. A nyertes családnak együtt kell működnie a Porsche Hungária Kft.-vel a nyeremények átvétele érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és a nyeremény időn belüli átadása meghiúsul, e körülmény a szervezők vagy a versenyt meghirdetők felé nem róható fel.

A nyeremények pénzre át nem válthatók, másra át nem ruházhatók. A fődíj átírásával kapcsolatos költségek a verseny meghirdetőit terhelik.

 

7. Adózás

A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a verseny meghirdetői viselik.

 

8. Egyéb

A „Közlekedik a család” 2018. évi országos döntőjén nem vehetnek részt a vetélkedősorozat 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. és 2018. évi versenyén győztes családok.

A szervező fenntartja a jogot a területi és az országos döntő versenyszámainak esetleges változtatására.

Az országos döntő lebonyolítását közjegyző kíséri figyelemmel, az elért eredményeket okiratba foglalja.

 

Biztonsági rendszabályok:

A versenyfeladatok végrehajtása során a KRESZ szabályokat be kell tartani, a vezetőnek a személyi okmányait és jogosítványát magánál kell tartania.

A vetélkedősorozat alatt a családok a feladatokat saját felelősségükre hajthatják végre, erről a regisztráció során írásos nyilatkozatot kell tenniük. A versenyző családoknak a feladatokat alkoholmentes állapotban kell végrehajtaniuk. A fenti feltételek be nem tartása esetén a család kiesik. A versenyző kívánságára a gyakorlati feladatok során az autóban családtagok is tartózkodhatnak. A versenyzők felelnek minden olyan kárért, amely a válogató és a döntő szabályainak be nem tartása miatt a versenyzőnél, illetve más személynél keletkezik.

 

9. Adatvédelem

A játékkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A játékban részt vevők tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy:

– a szervező mint adatkezelő és lebonyolító a megadott személyes adataikat a játékkal összefüggésben a kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje és feldolgozza,

– a területi versenyeken és az országos döntőn helyezést elérők, valamint az internetes játékok nyerteseinek nevét, a lakhely szerinti település megjelölésével a szervező a verseny honlapján nyilvánosságra hozza,

– a játékosokról, a területi versenyekről, az országos döntőről és a fődíj átadásról kép-, hang-, és filmfelvétel, illetve újságcikk készül, amelyet a szervező minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül a személyiségi jogok betartásával felhasználhat,

– részvételükkel elfogadják a versenyszabályzat rendelkezéseit.

 

A szervező kinyilvánítja, hogy az adatgyűjtés kizárólag a vetélkedővel kapcsolatban történik. A versenyen részt vevő családok személyes adatai az országos döntőről készült közjegyzői okiraton kívül a számítógépes adatbázisból 30 napon belül törlésre kerülnek.  

 

Budapest, 2019. január 21.

 

ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Képviselője: Berzai Zsolt c. r. alezredes, főtitkár