Versenyszabályzat

Közlekedik a család

közlekedésbiztonsági vetélkedő

versenyszabályzata

 

A verseny meghirdetője és lebonyolítója:

 

ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (a továbbiakban: ORFK-OBB)

(székhelye: 1139 Budapest Teve u. 4–6., adószáma: 15720890-2-51).

 

A verseny szakmai támogatója:

 

Porsche Hungária Kereskedelmi Kft., Autós Nagykoalíció.

 

 

A vetélkedő célja:

 

A közlekedők széles rétegeinek – gyalogos, kerékpáros, gépjárművezető, utas – figyelmét egyidejűleg ráirányítani a biztonságos, balesetmentes közlekedésre, a szülői példamutató magatartás fontosságára és a család, a közösség nevelő erejére.

 

A vetélkedő szervezője és lebonyolítója: ORFK-OBB

 

A részvétel feltételei:

 

A versenyre nevezhet minden olyan magyarországi lakóhellyel rendelkező család, ahol legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel, továbbá 6–17 év közötti gyereke(ke)t nevelnek. Továbbjutás esetén a csapat összetételén nem szabad változtatni. Speciális esetben az ORFK-OBB dönt a területi versenyen való indulás lehetőségéről.

 

A vetélkedő menete:

 

Két fordulóból áll, válogatókból és az országos döntőből.

 

 1. Válogatók (területi versenyek):

 

A fővárosi és megyei balesetmegelőzési bizottságok a területi versenyeket  2020. szeptember 19 és október 4. között. rendezik meg, a verseny honlapján (www.kozlekedikacsalad.hu) közzétett dátummal és helyszíneken (főváros és megyeszékhelyek).

 

A területi versenyre jelentkezni lehet:

                 – a verseny honlapján, elektronikus úton,

                 – a verseny napján, a helyszínen, személyesen.

 

Az elektronikus jelentkezésnél meg kell adni a családtagok vezeték- és keresztnevét, életkorát, lakcímét (a megye megadásával vagy Budapest megjelöléssel), illetve a vezetői engedély számát.

 

A verseny honlapján jelentkező családok elektronikus visszajelzést kapnak, majd regisztrációs adataikat a szervező a kiértesítés és a folyamatos kapcsolattartás érdekében a területi balesetmegelőzési bizottságoknak megküldik. A versenyzők a regisztrációval tudomásul veszik, hogy a regisztráció során megadott adataikat a szervező az érintett területi balesetmegelőzési bizottságnak továbbítja.

 

A területi versenyek feladatai:

 1. a) „B” kategóriás illetve kerékpáros KRESZ-tesztlap kitöltése,
 2. b) autós ügyességi pálya teljesítése,
 3. c) elsősegély-nyújtási ismeret.

             

Egy család csak egy területi versenyen indulhat és egy személy kizárólag egy család tagjaként vehet részt a versenyben. Az a család nyeri a területi selejtezőt, és jut az országos döntőbe, aki a kijelölt feladatokat a legrövidebb időn belül, a legkevesebb hibával teljesíti.

 

A területi versenyen csak az vehet részt, aki teljes csapatlétszámmal a verseny kezdetekor versenyzésre alkalmas fizikai és mentális állapotban jelen van a versenyhelyszínen. A versenyhez utólagosan csatlakozni nem lehet. A versenyen nem vehet részt az, aki alkohol, gyógyszer, drog vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt áll. A versenyzők a versenyen saját felelősségükre vehetnek részt. 18 éven aluli személy kizárólag a törvényes képviselő hozzájárulásával vehet részt a versenyben. A törvényes képviselő felel az általa a versenyre nevezett 18 éven aluli személy mentális és fizikai alkalmasságáért. A versenyre 6 évesnél fiatalabb személy nem nevezhető.

 

 1. Országos döntő

 

A családi vetélkedő országos döntője az ORFK-OBB szervezésében 2020. október 17-18-án kerül megrendezésre.

 

 2.1. Elméleti verseny:

 

A csapatok a közlekedéssel kapcsolatos elméleti tudásukról számolnak be.

 

2.2. Gyakorlati verseny:

 

Az ügyességi versenyek Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén kerülnek lebonyolításra. A gyakorlati versenyszámokat a családok a regisztrációnál kihúzott sorrendben teljesítik. A csapatok az állomások között a ŠKODA márkaképviselet által biztosított gépjárművekkel közlekednek.

 

 1. A verseny értékelése

 

A gyakorlati feladatokat előre meghatározott értékelési szempontok alapján bonyolítják le, erről az országos döntő megnyitóján a szervezők adnak tájékoztatást. Érvényes eredmény elérésének feltétele az elméleti és gyakorlati feladatok maradéktalan teljesítése. A gyakorlati állomásokon a családok hibapontokat kapnak, ha rontanak. A versenyt követően az egyes állomásokon (elméleti, gyakorlati) elért eredmények alapján rangsorolják a családokat. A legeredményesebb (első helyezett) család 1 pontot kap, az utolsó helyezett család pedig 20 pontot. Ezt követően összesítik a családok állomásokon elért eredményét. Az a család nyeri a vetélkedőt, amelyiknek a legkevesebb az összpontszáma. Pontegyenlőség esetén az elméleti versenyen (KRESZ-tesztlapon) elért eredmények (sorrend) döntenek. A versenyből a szervezők jogosultak kizárni azt a családot, amelyik sportszerűtlenül, mások akadályozásával, megtévesztésével, zavarásával vagy egyéb magatartással kíván jogosulatlan előnyhöz jutni és azokat is, akik mások életét, egészségét, testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsítanak, valamint a verseny lebonyolítását akadályozzák, a rendet megzavarják. A szervezők az egyes feladatok teljesítésére időkorlátot határozhatnak meg. Az a család, amelyik az adott feladatot az arra előírt időkorláton belül nem tudja teljesíteni, a szervezők döntése szerint az adott feladatból vagy versenyből kizárásra kerülhetnek.

 

Pontegyenlőség esetén az elméleti versenyen elért eredmények döntenek. Amennyiben így is azonos pontszám állapítható meg, akkor a KRESZ-tesztlapon elért eredmények a mérvadók.

 

 1. A verseny irányítása

 

A területi selejtezőket a fővárosi és a megyei balesetmegelőzési bizottságok szervezik és bonyolítják. A területi versenyek során elért eredmények alapján megállapítják a sorrendet, és az első helyezett továbbjut az országos döntőbe. A pályabírók döntésével szemben a megyei balesetmegelőzési bizottság képviselőjéhez lehet fordulni a feladat végrehajtását követően. Az eredmény kihirdetését követően ellenvetésnek, panasznak, óvásnak nincs helye. 

 

Az országos döntőt az ORFK-OBB szervezi és rendezi meg. A pályabírók döntésével szemben a feladat végrehajtását követően az ORFK-OBB jelen lévő főtitkárához lehet fordulni. Az eredmény kihirdetését követően ellenvetésnek, panasznak, óvásnak nincs helye. 

 

 1. A verseny díjazása

 

Az országos verseny fődíja egy ŠKODA Scala személygépkocsi. Az országos döntőn résztvevő minden család több értékes ajándékban részesül, és a 2-20. helyezett család egy-egy hosszú hétvégére szóló magyarországi üdülést nyer. Bővebb információ a vetélkedő honlapján található.

 

   Nyeremények átvétele:

 

Az országos döntőn résztvevő családok részére az ajándékok, valamint a 2-20. helyezett család részére járó üdülési utalvány a jogosultak részére a verseny helyszínén kerülnek átadásra. Amennyiben az arra jogosult a helyszínen az átadáskor nincs jelen, illetve az átvételt megtagadja, úgy az átvételre való jogosultságát elveszíti. Ez esetben az érintett ajándék, illetve üdülési utalvány nem kerül más részére átadásra.

 

A nyertes család a fődíjat 90 napon belül veheti át a kijelölt ŠKODA márkakereskedésben. Az átvétel menetéről, az átíráshoz szükséges adatok megadásáról a díjátadáson részt vevő Porsche Hungária Kft. képviselője ad tájékoztatást. A nyertes családnak együtt kell működnie a Porsche Hungária Kft.-vel a nyeremények átvétele érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és a nyeremény határidőn belüli átadása meghiúsul, e körülmény a szervezők vagy a versenyt meghirdetők felé nem róható fel.

 

A nyeremények pénzre át nem válthatók, másra át nem ruházhatók. A fődíj átírásával kapcsolatos költségek a verseny szervezőjét terhelik.

 

 

 1. Iskolák versenye

 

A versenyben részt vevő családok a versenyre történő regisztrációkor meg kell jelöljenek egy iskolát, akit a részvételükkel támogatni kívánnak. Azok az iskolák, akik a versenyhez csatlakoznak az ehhez szükséges elfogadó nyilatkozat aláírásával, az őket támogató és versenyen résztvevő családok résztvevői létszámának megfelelő pontokat gyűjtenek. Az az iskola, aki a legtöbb pontot gyűjti össze a verseny alatt, az alábbi nyereményben részesülhet:

 1. helyezett: 500 000 Ft értékű iskolaszer
 2. helyezett: 300 000 Ft értékű iskolaszer
 3. helyezett: 100 000 Ft értékű iskolaszer

 

Pontegyenlőség esetén az iskolákat támogató családok által elért eredmény, sorrend a döntő.

Az iskolák kizárólag azon támogató család után kapnak érvényes pontokat, akik a versenyben ténylegesen részt is vesznek.

 

 1. Adózás

 

A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a verseny szervezője viseli.

 

 1. Egyéb

 

A „Közlekedik a család” 2020. évi országos döntőjén nem vehetnek részt a vetélkedősorozat 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi versenyén győztes családok.

 

A szervező fenntartja a jogot a területi és az országos döntő versenyszámainak esetleges változtatására. A változtatásról a szervező igyekszik előzetesen tájékoztatni a versenyzőket a verseny hivatalos honlapján.

 

Az országos döntő lebonyolítását közjegyző kíséri figyelemmel, az elért eredményeket okiratba foglalja.

 

Biztonsági rendszabályok:

 

A versenyfeladatok végrehajtása során a KRESZ szabályokat be kell tartani, a vezetőnek a személyi okmányait és jogosítványát magánál kell tartania. A versenyfeladatok végrehajtásában kizárólag olyan személy vehet részt, aki arra mind fizikai, mind mentális állapotát tekintve alkalmas.

 

A vetélkedősorozat alatt a családok a feladatokat saját felelősségükre hajthatják végre, erről a regisztráció során írásos nyilatkozatot kell tenniük. A versenyen nem vehet részt olyan személy, aki alkoholos, gyógyszeres befolyás, vagy egyéb tudatmódosító szer befolyása alatt áll. A fenti feltételek be nem tartása esetén az érintett család kiesik, illetve bármikor kizárható a versenyből. A versenyző kívánságára a gyakorlati feladatok során az autóban családtagok is tartózkodhatnak azzal, hogy ez esetben a résztvevő családtagok sértetlenségéért a versenyszámot végrehajtó személy felel. A versenyzők felelnek minden olyan kárért, amely a válogató és a döntő szabályainak be nem tartása miatt a versenyzőnél, illetve más személynél keletkezik.

 

 

 

 1. Adatvédelem

 

A versennyel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A versenyben részt vevők tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy:

 

– a szervező mint adatkezelő és lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a versennyel összefüggésben a verseny lebonyolítása, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje és feldolgozza,

 

– a területi versenyeken és az országos döntőn helyezést elérők nevét, a lakhely szerinti település megjelölésével a szervező a verseny honlapján nyilvánosságra hozza,

 

– a versenyen résztvevőkről, a területi versenyekről, az országos döntőről és a fődíj átadásról kép-, hang-, és filmfelvétel, illetve újságcikk készül, amelyet a szervező az érintett külön hozzájárulása alapján jogosult ellenszolgáltatás nélkül a személyiségi jogok betartásával felhasználhat honlapján, közösségi média felületen, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, egyéb médiában történő megjelenés esetén,

– részvételükkel elfogadják a versenyszabályzat rendelkezéseit.

 

Amennyiben a versenyző a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával vagy helyszíni nevezés esetén az erre irányuló nyilatkozat aláírásával külön, kifejezetten hozzájárul, hogy az ORFK-OBB regisztráció során megadott adatait marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. sms, mms, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton) érdekében kezeli és felhasználja.

 

Az adatkezelő a személyes adatokat a fenti marketing célból addig kezeli, amíg az érintett az ehhez adott hozzájárulását vissza nem vonja.

A szervező kinyilvánítja, hogy az adatgyűjtés kizárólag a versennyel kapcsolatban történik. A versenyen részt vevő családok személyes adatai az országos döntőről készült közjegyzői okiraton kívül a számítógépes adatbázisban kerülnek tárolásra és a verseny lezárását követő 30 napon belül törlésre kerülnek.

 

Az adatok kezelője: ORFK-OBB, (székhelye: 1139 Budapest Teve u. 4–6., adószáma: 15720890-2-51).

 

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Porsche Hungaria Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Fáy u. 27.) és Café Communications Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.)., mint Adatfeldolgozó végzi.

 

A versenyző tudomásul veszi, hogy a versenyből való kizáráshoz vezet, ha a verseny lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

 

A versenyzők a versenyben való részvételhez kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

 

Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a versenyzőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését az alábbi címeken: 1139 Budapest Teve u. 4–6., postai címen vagy a kozlekedes@orfk.police.hu e-mail címen. Ezen kívül a versenyzőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A versenyző a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A versenyző az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni.   

 

Budapest, 2020.07.10.

 

 

 

ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Képviselője: Berzai Zsolt r. alezredes, főtitkár