Vesenyszabályzat

Közlekedik a család

közlekedésbiztonsági vetélkedő

versenyszabályzata

 

A verseny meghirdetője és lebonyolítója:

ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (a továbbiakban: ORFK-OBB)

(székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 4–6., adószáma: 15720890-2-51)

 

A verseny szakmai támogatója:

Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft., Autós Életciklus Érdekképviseleti Nagykoalíció Egyesület (röviden: Autós Nagykoalíció)

 

 

A vetélkedő célja:

A közlekedők széles rétegeinek – gyalogos, kerékpáros, gépjárművezető, utas – figyelmét egyidejűleg ráirányítani a biztonságos, balesetmentes közlekedésre, a szülői példamutató magatartás fontosságára és a család, a közösség nevelő erejére.

 

A vetélkedő szervezője és lebonyolítója: ORFK-OBB

 

A részvétel feltételei:

A versenyre nevezhet minden olyan magyarországi lakóhellyel rendelkező család, ahol legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes B kategóriás vezetői engedéllyel, továbbá 6–17 év közötti gyereke(ke)t nevelnek. Továbbjutás esetén a csapat összetételén nem szabad változtatni. Speciális esetben az ORFK-OBB dönt a területi versenyen való indulás lehetőségéről.

 

A vetélkedő menete:

Két fordulóból áll, válogatókból és az országos döntőből.

 

 1. Válogatók (területi versenyek):

A fővárosi és megyei balesetmegelőzési bizottságok a területi versenyt 2022. május 21. és június 18. között rendezik meg a verseny honlapján (www.kozlekedikacsalad.hu) közzétett helyszíneken (főváros és megyeszékhelyek).

 

A területi versenyre jelentkezni lehet:

                 – a verseny honlapján, elektronikus úton,

                 – a verseny napján, a helyszínen, személyesen.

 

Az elektronikus jelentkezésnél meg kell adni a családtagok vezeték- és keresztnevét, életkorát, lakcímét (a megye megadásával vagy Budapest megjelöléssel), illetve a vezetői engedély számát.

 

A verseny honlapján jelentkező családok elektronikus visszajelzést kapnak, majd regisztrációs adataikat a szervező a kiértesítés és a folyamatos kapcsolattartás érdekében a területi balesetmegelőzési bizottságoknak megküldi. A versenyzők a regisztrációval tudomásul veszik, hogy a regisztráció során megadott adataikat a szervező az érintett területi balesetmegelőzési bizottságnak továbbítja.

 

A területi versenyek feladatai:

 1. a) B kategóriás, illetve kerékpáros KRESZ-tesztlap kitöltése,
 2. b) autós ügyességi pálya teljesítése,
 3. c) elsősegélynyújtási ismeret.

             

Egy család csak egy területi versenyen indulhat, és egy személy kizárólag egy család tagjaként vehet részt a versenyben. Az a család nyeri a területi selejtezőt, és jut az országos döntőbe, amely a kijelölt feladatokat a legrövidebb időn belül, a legkevesebb hibával teljesíti.

 

A területi versenyen csak az vehet részt, aki teljes csapatlétszámmal a verseny kezdetekor versenyzésre alkalmas fizikai és mentális állapotban jelen van a versenyhelyszínen. A versenyhez utólagosan csatlakozni nem lehet. A versenyen nem vehet részt az, aki alkohol, gyógyszer, drog vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt áll. A versenyzők a versenyen saját felelősségükre vehetnek részt. 18 éven aluli személy kizárólag a törvényes képviselője hozzájárulásával vehet részt a versenyben. A törvényes képviselő felel az általa a versenyre nevezett 18 éven aluli személy mentális és fizikai alkalmasságáért. A versenyre 6 évesnél fiatalabb személy nem nevezhető.

 

 1. Országos döntő:

A családi vetélkedő országos döntője az ORFK-OBB szervezésében 2022. augusztus 26-28. között kerül megrendezésre.

 

 2.1. Elméleti verseny:

A csapatok a közlekedéssel kapcsolatos elméleti tudásukról adnak számot.

 

2.2. Gyakorlati verseny:

Az ügyességi versenyek Somogy és Fejér megye területén kerülnek lebonyolításra. A gyakorlati versenyszámokat a családok a regisztrációnál kihúzott sorrendben teljesítik. A csapatok az állomások között a ŠKODA márkaképviselet által biztosított gépjárművekkel közlekednek.

 

 1. A verseny értékelése:

A gyakorlati feladatokat előre meghatározott értékelési szempontok alapján bonyolítják le, erről az országos döntő megnyitóján a szervezők adnak tájékoztatást. Érvényes eredmény elérésének feltétele az elméleti és gyakorlati feladatok maradéktalan teljesítése. A gyakorlati állomásokon a családok hibapontokat kapnak, ha rontanak. A versenyt követően az egyes állomásokon elért eredmények alapján rangsorolják a családokat. A legeredményesebb (első helyezett) család 1 pontot kap, az utolsó helyezett család pedig 20 pontot. Ha az egyes állomásokon azonos helyezést ér el két vagy több család, akkor ők azonos pontszámot kapnak, az őket követő család kapja a soron következő helyezést. Ezt követően összesítik a családok állomásokon elért eredményeit. Az a család nyeri a vetélkedőt, amelyiknek a legkevesebb az összpontszáma. Pontegyenlőség esetén a KRESZ-tesztlapon elért helyezés dönt. A versenyből a szervezők jogosultak kizárni azt a családot, amelyik sportszerűtlenül, mások akadályozásával, megtévesztésével, zavarásával vagy egyéb magatartással kíván jogosulatlan előnyhöz jutni, és azokat is, akik mások életét, egészségét, testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsítanak, valamint a verseny lebonyolítását akadályozzák, a rendet megzavarják. A szervezők az egyes feladatok teljesítésére időkorlátot határozhatnak meg. Az a család, amelyik az adott feladatot az arra előírt időkorláton belül nem tudja teljesíteni, a szervezők döntése szerint az adott feladatból vagy a versenyből kizárásra kerülhet. Az egyes versenyfeladatokat objektív módon kell értékelni, az értékelési szempontokat a versenyfeladat előtt meg kell határozni, a versenyzők tudomására kell hozni. 

 

 1. A verseny irányítása:

A területi selejtezőket a fővárosi és a megyei balesetmegelőzési bizottságok szervezik és bonyolítják. A területi versenyek során elért eredmények alapján megállapítják a sorrendet, és az első helyezett továbbjut az országos döntőbe. A pályabírók döntésével szemben a megyei balesetmegelőzési bizottság képviselőjéhez lehet fordulni a feladat végrehajtását követően. Az eredmény kihirdetését követően ellenvetésnek, panasznak, óvásnak nincs helye. 

 

Az országos döntőt az ORFK-OBB szervezi és rendezi meg. A pályabírók döntésével szemben a feladat végrehajtását követően az ORFK-OBB jelen lévő főtitkárához lehet fordulni. Az eredmény kihirdetését követően ellenvetésnek, panasznak, óvásnak nincs helye. 

 

 1. A verseny díjazása:

Az országos verseny fődíja egy ŠKODA Fabia személygépkocsi. Az országos döntőn részt vevő összes család több értékes ajándékban részesül, és a 2-20. helyezett család egy-egy hosszú hétvégére szóló magyarországi üdülést nyer. Bővebb információ a vetélkedő honlapján található.

 

 1. Nyeremények átvétele:

Az országos döntőn részt vevő családok részére az ajándékok, valamint a 2-20. helyezett család részére járó üdülési utalvány a jogosultak részére a verseny helyszínén kerülnek átadásra. Amennyiben az arra jogosult a helyszínen az átadáskor nincs jelen, illetve az átvételt megtagadja, úgy az átvételre való jogosultságát elveszíti. Ez esetben az érintett ajándék, illetve üdülési utalvány nem kerül más részére átadásra.

 

A nyertes család a fődíjat 90 napon belül veheti át a kijelölt ŠKODA márkakereskedésben. Az átvétel menetéről, az átíráshoz szükséges adatok megadásáról a díjátadáson részt vevő Porsche Hungaria Kft. képviselője ad tájékoztatást. A nyertes családnak együtt kell működnie a Porsche Hungaria Kft.-vel a nyeremények átvétele érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és a nyeremény határidőn belüli átadása meghiúsul, e körülmény a szervezők vagy a versenyt meghirdetők felé nem róható fel.

 

A nyeremények pénzre át nem válthatók, másra át nem ruházhatók. A fődíj átírásával kapcsolatos költségek a verseny szervezőjét terhelik.

 

 1. Iskolák versenye:

A versenyben részt vevő családok a versenyre történő regisztrációkor meg kell jelöljenek egy iskolát, melyet a részvételükkel támogatni kívánnak. Azok az iskolák, melyek a versenyhez csatlakoznak az ehhez szükséges elfogadó nyilatkozat aláírásával, az őket támogató és a versenyen részt vevő családok résztvevői létszámának megfelelő pontokat gyűjtenek. Az az iskola, amely a legtöbb pontot gyűjti össze a verseny alatt, az alábbi nyereményben részesülhet:

 1. helyezett: 500 000 Ft értékű iskolaszer
 2. helyezett: 300 000 Ft értékű iskolaszer
 3. helyezett: 100 000 Ft értékű iskolaszer

 

Pontegyenlőség esetén az iskolákat támogató családok által elért eredmény, sorrend a döntő.

Az iskolák kizárólag azon támogató családok után kapnak érvényes pontokat, melyek a versenyben ténylegesen részt is vesznek.

 

 1. Adózás:

A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a verseny szervezője viseli.

 

 1. Egyéb:

Azok a személyek, akik a területi verseny vagy az országos döntő szervezésében, lebonyolításában közvetlenül vagy közvetve részt vesznek, nem indulhatnak a vetélkedőn.  

 

Az országos döntőn nem vehetnek részt a vetélkedősorozat 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. és 2021. évi versenyén győztes családok.

 

A versenyző családok a vetélkedőn való indulással elfogadják, amennyiben megnyerik a versenyt, a főnyeremény átadásától számított 1 év időtartamig a nyereményautót nem értékesítik tovább, a járművön megőrzik és karbantartják a „Közlekedik a család” logót és reklámfeliratot.

 

A szervező fenntartja a jogot a területi és az országos döntő versenyszámainak esetleges változtatására. A változtatásról a szervező igyekszik előzetesen tájékoztatni a versenyzőket a verseny hivatalos honlapján.

 

Biztonsági rendszabályok:

A versenyfeladatok végrehajtása során a KRESZ-szabályokat be kell tartani, a vezetőnek a személyi okmányait és jogosítványát magánál kell tartania. A versenyfeladatok végrehajtásában kizárólag olyan személy vehet részt, aki arra mind fizikai, mind mentális állapotát tekintve alkalmas.

 

A vetélkedősorozat alatt a családok a feladatokat saját felelősségükre hajthatják végre, erről a regisztráció során írásos nyilatkozatot kell tenniük. A versenyen nem vehet részt olyan személy, aki alkoholos, gyógyszeres befolyás vagy egyéb tudatmódosító szer befolyása alatt áll. A fenti feltételek be nem tartása esetén az érintett család kiesik, illetve bármikor kizárható a versenyből. A versenyző kívánságára a gyakorlati feladatok során az autóban családtagok is tartózkodhatnak azzal, hogy ez esetben a részt vevő családtagok sértetlenségéért a versenyszámot végrehajtó személy felel. A versenyzők felelnek minden olyan kárért, amely a válogató és a döntő szabályainak be nem tartása miatt a versenyzőnél, illetve más személynél keletkezik.

 

 1. Adatvédelem:

A versennyel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A versenyben résztvevők tudomásul veszik, és hozzájárulnak ahhoz, hogy:

 

– a szervező, mint adatkezelő és lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a versennyel összefüggésben a verseny lebonyolítása, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje és feldolgozza,

 

– a területi versenyeken és az országos döntőn helyezést elérők nevét, a lakhely szerinti település megjelölésével a szervező a verseny honlapján nyilvánosságra hozza,

 

– a versenyen résztvevőkről, a területi versenyekről, az országos döntőről és a fődíj átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel, illetve újságcikk készül, amelyeket a szervező az érintett külön hozzájárulása alapján jogosult ellenszolgáltatás nélkül a személyiségi jogok betartásával felhasználni honlapján, közösségi média felületen, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, egyéb médiában történő megjelenés esetén,

 • részvételükkel elfogadják a versenyszabályzat rendelkezéseit.

 

Amennyiben a versenyző a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával vagy helyszíni nevezés esetén az erre irányuló nyilatkozat aláírásával külön, kifejezetten hozzájárul, az ORFK-OBB a regisztráció során megadott adatait marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. sms, mms, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton) érdekében kezelheti és felhasználhatja.

 

Az adatkezelő a személyes adatokat a fenti marketingcélból addig kezeli, amíg az érintett az ehhez adott hozzájárulását vissza nem vonja.

A szervező kinyilvánítja, hogy az adatgyűjtés kizárólag a versennyel kapcsolatban történik. A versenyen részt vevő családok személyes adatai az országos döntőről készült közjegyzői okiraton kívül a számítógépes adatbázisban kerülnek tárolásra, és a verseny lezárását követő 30 napon belül törlésre kerülnek.

 

Az adatok kezelője: ORFK-OBB (székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 4–6., adószáma: 15720890-2-51)

 

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Porsche Hungaria Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Fáy u. 27.) és a Café Communications Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.), mint Adatfeldolgozó végzi.

 

A versenyző tudomásul veszi, hogy a versenyből való kizáráshoz vezet, ha a verseny lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

 

A versenyzők a versenyben való részvételhez kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

 

Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a versenyzőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését az alábbi címeken: 1139 Budapest, Teve u. 4–6. postai címen vagy a kozlekedes@orfk.police.hu e-mail-címen. Ezen kívül a versenyzőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A versenyző a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A versenyző az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni.   

 

Budapest, 2022. 03. 07.

 

 

 

ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Képviselője: Berzai Zsolt r. alezredes, főtitkár