Iskolai promóció

Közlekedik a család iskolai vetélkedő versenyszabályzata

 1. A verseny Szervezője és Lebonyolítója az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (Továbbiakban Szervező vagy Lebonyolító) (Székhely: 1139 Budapest Teve u. 4–6., Adószám: 15720890-2-51,)

A verseny szakmai támogatója: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft., Autós Nagykoalíció.

 1. A verseny célja: a közlekedők széles rétegeinek – gyalogos, kerékpáros, gépjárművezető, utas – figyelmét egyidejűleg ráirányítani a biztonságos, balesetmentes közlekedésre, a szülői példamutató magatartás fontosságára és a család, a közösség nevelő erejére.
 2. Részvételi feltételek:
  • A versenyben rész vehet minden olyan magyarországi lakhellyel rendelkező iskolás diák (továbbiakban: Versenyző), aki egy magyarországi állami iskolai intézményben aktív tanulóként van nyilvántartva, illetve ez által minden olyan iskolai intézmény (általános iskola, gimnázium, szakközépiskola), amely Magyarországon államilag nyilvántartottként van regisztrálva (OM kóddal igazolható) illetve 6-17 év közötti.
  • A versenyben való részvétel feltétele, hogy online vagy offline regisztrációval kell rendelkeznie a Versenyzőnek és a benevezett iskolai intézménynek (továbbiakban: Iskola) a Szervező weboldalán (http://www.kozlekedikacsalad.hu).
  • A versenyzőnek rendelkeznie kell azon okmánnyal (diákigazolvány vagy azt helyettesítő okmány), amellyel igazolni tudja, hogy az Iskola aktív tanulója.
  • A Versenyző által megjelölt Iskolának (annak képviselőjének) előzetesen alá kell írnia a jelen szabályzathoz csatolt hozzájárulási nyilatkozatot (továbbiakban: Nyilatkozat.
  • A versenyzőnek rendelkeznie kell egy 18. évet betöltött törvényes képviselővel.
 3. A Játékból ki vannak zárva az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság., valamint a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.
 4. A versenyből kizárásra kerülhetnek:
  • Azok a versenyzők, akik a verseny szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, nem létező személyeket, iskolai intézményeket tartalmazó adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen személyeknek minősülnek, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós e-mail címmel vesznek részt a versenyben, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy versenyzők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a versennyel összefüggésben a Szervezőnek vagy Lebonyolítónak okoztak.
 5. A verseny menete:
  • Minden Magyarországon bejegyzett állami iskolai intézmény részére a Szervező emailben biztosít tájékoztatást, ezen szabályzattal együtt a versenyről. Az Iskolának nyilatkoznia kell az emailben küldött Nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, hogy az adott Iskola részt vesz a Versenyben.
  • Az Iskola képviselője vissza kell küldje a Szervező részére a kézzel kitöltött és aláírt nyilatkozatot emailben beszkennelt formában a orfkobb1992@gmail.com címre.
  • Minden versenyző, aki megfelel jelen szabályzat 3. pontjában megfogalmazott feltételeknek, a 6.4. pontban megjelölt gyűjtőpontokon kell regisztrálni a versenybe, ahol személyes okmányával (diákigazolvány vagy az azt helyettesítő okmány), igazolnia kell, hogy az adott Iskola aktív tanulója, majd adatainak megadásával regisztrálnia kell magát a versenybe.
  • „Közlekedik a család” országos gyűjtőpontjai:
 • Szombathely, Végh Autóház,
 • Kaposvár, Tesco parkoló,
 • Salgótarjám, Kormányhivatal vizsgacentruma,
 • Zalaegerszeg, Spirit Auto Kft (Bozsoki út 1/D)
 • Székesfehérvár, Török Udvar (Alba Pláza mellett),
 • Jászberény, Jászberényi Állat- és Növénykert,
 • Kecskemét, Megyei Rendőr-főkapitányság,
 • Nyíregyháza, Nyír Pláza,
 • Debrecen, Baltazár Dezső,
 • Szekszárd, Tesco parkoló,
 • Gyöngyös, Sándor Autóház,
 • Veszprém, Tesco parkoló,
 • Cegléd, Ceglédi Autóház Kft. – ŠKODA szalon,
 • Győr, Porsche Győr – ŠKODA telephely,
 • Miskolc, Miskolci Autóház – ŠKODA szalon,
 • Pécs, Magyar Autócentrum,
 • Szeged, Rókusi Tesco parkoló,
 • Budapest, XIV. kerület, Városliget,
 • Tatabánya, Porsche Tatabánya – ŠKODA szalon,
 • Békéscsaba, Automobil Kőrös – ŠKODA szalon.

 

 1. A verseny időtartama:
 2. április 14. és június 9.
 3. Az eredményhirdetés ideje és módja:
  • Eredményhirdetés ideje: 2018. Június 18.
  • Eredményhirdetés módja: a Szervező weboldalán (http://www.kozlekedikacsalad.hu), a Nyertesek menüpont alatt (ahol a nyertes iskolai intézmény teljes neve és székhelye kerül megosztásra). Ha két Iskola versenyben regisztrált versenyzőinek száma azonos értékű, a Szervező sorsolással dönti el, melyik Iskola lesz a nyertes. A sorsolást június 18.-án hajtja végre a Szervező székelyén. Sorsolás: június 18.

 

 1. Nyertesek és nyeremények:
  • Nyertesek meghatározása: a verseny ideje alatt 3 db nyertes iskola intézmény kerül meghatározásra. A 3 legtöbb résztvevővel diákkal rendelkező iskolai intézmény nyer.
  • Nyeremények:
    1. helyezett: 500 000 Ft,- értékű iskolaszer,
    2. helyezett: 300 000 Ft,- értékű iskolaszer,
    3. helyezett: 100 000 Ft,- értékű iskolaszer.

 

 1. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása
  • A 3 nyertes iskolai intézmény a regisztráció során megadott e-mail címen kerül kiértesítésre nyertességével kapcsolatosan, ahol a Szervező személyesen egyezteti a nyeremény átadásának részleteit. A nyertes intézménynek 10 munkanap áll a rendelkezésére a visszajelzésre, és nyereményének átadásához szükséges adatainak megadására.
  • A nyereményeket a Szervező a nyertes iskolai intézmény részére a feltöltést követő 90 naptári napon belül.
  • Amennyiben a nyertes iskolai intézmény az Értesítésre a jelen pontokban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.
  • A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
  • A nyertesek kötelesek együttműködni az nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
  • Amennyiben nem sikerül átadni a nyereményeket, a Szervezőn kívüli okok miatt, pótnyertes meghatározására nem kerül sor.

 

 1. Adózás, költségek
  • A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

 1. A Szervező fenntartja jelen szabályzat változtatásának jogát, akár a verseny időtartama közben.

 

Budapest,                                                                                                                                                              Szervező:
2018.04.03.                                                                                                  ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

A ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (Székhely: 1139 Budapest Teve u. 4–6., Adószám: 15720890-2-51)(Továbbiakban: Szervező vagy Lebonyolító) a http://www.kozlekedikacsalad.hu címen elérhető oldalon szervez és bonyolít le iskolai vetélkedő promóciót.

 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-117093/2017.(versenyhez kapcsolódó adatbázis kezelés)

Adatkezelés helye: ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság közlekedik a család weboldala (http://www.kozlekedikacsalad.hu)

Adatkezelés célja: versenyhez kapcsolódó adatbázis kezelés; a játék biztonságos lebonyolítása érdekében, a játék időtartama alatt a játékhoz kapcsolódó információk közlésérére, a nyertes értesítése, a nyereményjáték rész- és végeredményéről tájékoztatás, köszönetnyilvánítás, hogy játszottak a nyereményjátékban.

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása; 2011. évi CXII. törvény 6. § (5) bekezdése

Adatfeldolgozó: ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság

Adatfeldolgozás helye és módja: az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság illetve területi szerveinek székhelyén    és a „Közlekedik a család” területi versenyeinek, országos döntőjének helyszínén.

Adatkezelésben kezelt adatok köre: a versenyhez kapcsolódó játékosok regisztrációban megadott adatainak adatkezelése

Adatkezelés ideje: a cél megvalósulásáig; a verseny lezárásáig

Adatkezelés forrása: közvetlenül az érintettől felvett

Adatkezelés jogalapja és annak megnevezés: érintett hozzájárulása; 2011. évi CXII. törvény 6. § (5) bekezdése

Érintettek köre: az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság weboldalán meghirdetett iskolai vetélkedő felhasználói, versenyzői

 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-144914/2018. (hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis)

Adatkezelés helye: ORFK-OBB területi székhelye.

Adatkezelés célja: hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis; az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság tevékenységeivel kapcsolatos hírek, információk, akciós ajánlatok, események tartalommal hírlevél küldése.

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása; 2011. évi CXII. törvény 6. § (5) bekezdése

Adatfeldolgozó: az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság

Adatfeldolgozás helye és módja: az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság iskolai vetélkedője, Információs rendszerrel

Adatkezelés kezelt adatok köre: a vetélkedőhöz kapcsolódó regisztrációban megadott adatok köre

Adatkezelés ideje: Érintett kérésére történő törlés; A törvényben meghatározott ideig, vagy a feliratkozó törlési kérésére vonatkozó időpontig

Adatkezelés forrása: közvetlenül az érintettől felvett

Adatkezelés jogalapja és annak megnevezés: érintett hozzájárulása; 2011. évi CXII. törvény 6. § (5) bekezdése

Érintettek köre: az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság weboldalán indított iskolai vetélkedő során feliratkozottak köre

 

A hírlevél küldése céljából adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni e-mail útján a jelentkezes@kacs.hu  illetve orfkobb1992@gmail.com címen.

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság teljeskörű adatkezelési tájékoztatója: A www.kozlekedikacsalad.hu oldalon és az oktatási intézményekben kiküldött tájékoztatóban megtalálható.